Пријава за обука


Доколку сте заинтересирани за следење на било која обука од трите посебни верифицирани програми за образование на возрасните ве молиме да го потполните формуларот.
Пријавување на електронската адреса : edukacija@humanost.org.mk.
За точниот датум на започнување на обуката ќе бидете дополнително известени преку е-маил, дополнителни информации можете да добиете на телефонскиот број 02 5112 716 и 072 229 418.
Местоположба за спроведување на обуката ул.Произренска бр. 50/2, Бутел.
Цена на обуката:
Цената на обуката зависи од бројот на учесници во групата, начинот на реализација како и деновите на реализација и истата е до максимален износ од 30.000, 00 денари со вклучени обучувачи, ментори, теорија, пракса, обука на работно место и потребните материјали.
Времетраење на обуките е 4 месеци ( теорија, пракса, обука на работно место).